Článek

Brno v době bitvy tří císařů

Bitva u Slavkova, Napoleona I. Bonaparte, magazín KULT* Brno
Historie
Bitva u Slavkova 1805

„Vojáci, jsem s vámi spokojen. Ve slavkovském dni jste dostáli všemu, co jsem od vaší neohroženosti očekával; svoje orlice jste ověnčili nesmrtelnou slávou. Armáda o 100 000 mužích pod velením císařů Ruska a Rakouska byla v méně než čtyřech hodinách buď rozetnuta, nebo rozprášena…“ „Vojáci, až bude završeno vše, co je třeba pro blaho a rozkvět naší vlasti, odvedu vás zpět do Francie; budu tam o vás s láskou pečovat. Můj lid vás pozdraví s radostí a vám postačí říci: ‚Byl jsem v bitvě u Slavkova,‘ aby odpověděli: ‚To je hrdina.‘“

Bitva u Slavkova, nazývaná „bitvou tří císařů“, v zahraničí známá také jako bitva u Austerlitz, byla jedním z hlavních střetnutí napoleonských válek a jednou z  nejslavnějších i nejkrvavějších bitev, které se kdy na českém území odehrály. Proběhla 2. prosince 1805 a postavila proti sobě koalici Rakouského císařství (pod velením císaře Františka I.) a carského Ruska cara Alexandra I. proti Francouzskému císařství Napoleona I. Bonaparte.

Významnou úlohu sehrálo při slavném Napoleonově vítězství rovněž město Brno. Již před příchodem prvních oddílů francouzské armády panovalo v Brně velké napětí a v polovině listopadu opouští město dlouhá kolona 3 000 vozů, které odvážejí do bezpečí mimo jiné i nejdůležitější státní dokumenty z císařského archivu z Vídně nebo majetek samotného císaře. Odjíždějí i moravský zemský hejtman Prokop hrabě Lažanský s nejvyššími úředníky. Ve městě nastává mrtvolné ticho a mrazivé očekávání nastávajících událostí.

Bitva u Slavkova, Napoleona I. Bonaparte, magazín KULT* Brno
Pamětní deska na Moravském náměsti

Dne 19. listopadu přicházejí první zprávy o  blížící se francouzské armádě císařskou silnicí ve směru od Pohořelic. Pevnost Špilberk urychleně opouští rakouská posádka a zanechává zde velké množství vojenských zásob. V tu chvíli se vydává v  ústrety prvním vojenským oddílům městská deputace v čele s biskupem hrabětem Schrattenbachem. První jednotky francouzské armády vedené maršálem Muratem vstoupily do Brna 19. listopadu kolem půl třetí odpoledne Brněnskou branou. Maršál převzal od deputace správu města a Brno ihned vojensky zajistil. Vzápětí obsadil poštovní úřad a zabavil všechny poštovní i finanční zásilky. Tím přerušil veškerý tehdejší styk města s okolím a také přístup k jakýmkoliv informacím. O den později dorazil do Brna i sám císař Napoleon.

Od 11 hodin ve směru od Brněnské brány přes Zelný trh procházelo městem dvanáctitisícové francouzské vojsko a za hudebního doprovodu směřovalo Židovskou branou na Olomouckou ulici ve směru budoucí bitvy. Císař přijel jednu hodinu po poledni na svém koni v prostém šedém plášti v doprovodu osobní gardy čítající tisíc mužů a čtyřicet mameluků.

Ubytoval se na dnešním Moravském náměstí v místodržitelském paláci společně s generálem Mortierem. Další francouzská generalita byla ubytována ve šlechtických palácích a vojsko v  měšťanských domech a klášterních budovách, část vojska obsadila i Špilberk.

Napoleon strávil v  Brně před bitvou deset dnů a tuto dobu věnoval jednáním s  rakouskými a pruskými vyslanci a častým vyjížďkám do terénu budoucího bojiště. Neustále projížděl městem a při návratu z obhlídek ho vítalo víření bubnů. Teprve v  noci z  28. na 29. listopadu odcestoval ve dvě hodiny ráno ke svému vojsku na bojiště. Po vítězné bitvě u Slavkova se císař 7. prosince opět vrátil do Brna, kde pobýval dalších pět dní, aby nakonec 12. prosince v 5 hodin ráno město i se svou gardou definitivně opustil.

Bitva u Slavkova, Napoleona I. Bonaparte, magazín KULT* Brno
Bitva u Slavkova 1805

Mohlo by vás zajímat

Článek
Ostatní
Ať už neodoláte lákavě barevným sladkým koktejlům, elegantnímu vínu...
Top
Rozhovor
Byznys
Letní festivaly nebo sportovní akce si jen těžko umíme představit bez...
Top
Článek
Historie
Zámek v Kuníně si v letošním roce připomene 20 let od svého...
Rozhovor
Bydlení
Chystáte se na novou kuchyň, obývák nebo rovnou na celý nový domov...