Kontakty

Adresa

Magazín KULTINO*
Dřevařská 868/28
602 00 Brno

Šéfredaktor

Radek Dawid Holík

Redakce

Michael Šoták

Příjem inzerce

Leo Gabsdiel

Buďme ve spojení

Fakturační údaje

KULT, z. s. 
Dřevařská 868/28
602 00 Brno

IČO: 22825231
DIČ: neplátce

Bankovní spojení ČR:
Fio banka, a. s. 
2200731245/2010

Společnost je vedená pod spisovou značkou 14398 L u Krajského soudu v Brně

© KULT, z. s.
Veškerá autorská práva k internetovému magazínu Kult.cz vykonává vydavatel. Jakékoli užití kterékoli části internetového magazínu, zejména šíření rozmnoženin, přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je bez souhlasu vydavatele zakázáno. 

Poznámka: Názory vyslovené v diskusích čtenářů nejsou názory provozovatele webu, a ten za obsah těchto vyslovených názorů neodpovídá. Čtenářům doporučujeme, aby si před návštěvou kulturního zařízení telefonicky ověřili správnost programu. Program může být pozměněn bez předchozího upozornění.
 

GDPR       Cookies         Obchodní podmínky