Na minutku

Doktorandskou konferenci HF JAMU otevřel vzácný nástroj

Šestinotónové harmonium, Alois Hába, Doktorandská konference HF JAMU, Michálek, Beinhauer, Magazín KULT* Brno
Hudba
Vzácné šestinotónové harmonium

Prezentací jedinečného šestinotónového harmonia na Hudební fakultě JAMU začala doktorandská vědecká konference, která se koná do 19. do 21. dubna. Ve fakultní aule třídenní odborné setkání pro studenty doktorských studijních programů, zaměřených na teoretickou reflexi i interpretaci hudby a všech příbuzných oborů, otevřel přednáškou, workshopem i koncertem Miroslav Beinhauer. 

Klavírista a doktorand na tento technický i konstrukční unikát, zapůjčený speciálně pro tuto příležitost, posléze přítomným zahrál. Konferenci ještě předtím oficiálně zahájil rektor JAMU MgA. Petr Michálek a děkanka HF JAMU prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. Systém hry na Hábovo harmonium je například v porovnání se systémem hry na běžný klavír podle Miroslava Beinhauera velmi složitý. A to zejména kvůli třikrát většímu množství tónů, a tedy kláves v oktávě. Celkový rozsah harmonia je pět oktáv: F‘ – f‘‘‘. Vzhledem k tomu, že k tomuto nástroji neexistuje žádná instruktivní literatura, je nutné – jak Beinhauer zdůraznil – se na něj naučit hrát samostatně.