Článek

Jak si dopřát více mindfulness

mindfulness, zdravý životní styl, meditace, magazín KULT* Brno
Zdraví

O pojmu mindfulness, pod nímž si mnoho z nás nejspíš představí zejména dlouhé meditace a pravidelné lekce jógy, slýcháme v dnešní době velmi často. Co ale tento termín doopravdy znamená, co nám přináší a jak jej můžeme zařadit do svého každodenního života plného práce a povinností?

Podstata

Mindfulness představuje způsob, jakým žijeme a nahlížíme na svět kolem nás. Ve své podstatě jde v  rámci mindfulness jednoduše o  to, abychom v  průběhu dne byli co nejvíce přítomní, vnímající, bdělí a  lidem a  činnostem, jimž se věnujeme, jsme skutečně věnovali svou pozornost. Dosažení tohoto stavu však vyžaduje zkušenosti, záměrné uvědomování si kouzla okamžiku a  jeho prožívání. Přesným opakem je velice časté bezmyšlenkovité proplouvání jednotlivými dny,

Také čtěte
Ve zdravém těle zdravý duch, magazín KULT* Brno
Přicházející zima nás nutí zalézt dovnitř, zklidnit rozjitřené myšlenky a své unavené tělo zabalit...

které splynou v  náročný týden, kdy jsme se stále jen hnali za svými povinnostmi a  očekáváním ostatních, aniž bychom se na chvilku pozastavili a  užívali si obyčejné momenty, jako je hezké počasí, telefonní hovor s  kamarádkou anebo společná večeře s  rodinou. Jednou z cest, pomocí níž je možné mindfulness dosáhnout a  více ji zařadit do svého života, je například meditace. Tu můžeme vnímat jako techniku či nástroj, který nám umožňuje se na chvíli zastavit, vědomě si dopřát pocit klidu a napojení se na své tělo, lépe se soustředit a  neutíkat od jedné myšlenky k druhé. Meditací či jógou můžeme na dosažení mindfulness aktivně pracovat, ovšem cesta k jejímu osvojení může být mnohem snazší, než se na první pohled zdá.

mindfulness, zdravý životní styl, meditace, magazín KULT* Brno

Jednoduchost a radost

Abychom mohli mindfulness začlenit do svých všedních dnů, musíme se jí věnovat v podobě jednoduchých, příjemných a praktických aktivit, které nám přinášejí radost, klid a uvolnění, a  nestanou se tak jen další povinností na našem seznamu. Čím snazší činnosti to budou, tím častěji a přirozeněji se jim budeme věnovat a zaměřovat na ně svou pozornost. Příkladem může být nákup kávy s sebou. Řada z nás většinu času nevěnuje velkou pozornost cestě do oblíbené kavárny, díváme se do telefonu, myšlenkami jsme u  zítřejší pracovní porady a  kávu vypijeme na základě potřeby rychlého povzbuzení cestou za další pochůzkou. Namísto tohoto si ale můžeme jít koupit svou oblíbenou kávu vědomě. Věnovat pozornost tomu, kudy jdeme, jaké je venku počasí, co dělají lidé kolem nás, co cestou slyšíme a vidíme, jak naše káva chutná, jak moc je horká a jak voní. Z obyčejné činnosti se tak náhle stane zážitek, do něhož zapojíme všechny své smysly. Něco z toho, co uvidíme, nám udělá radost, uvědomíme si, proč vlastně máme tuto kavárnu tak rádi a podobně, a hned budeme mít lepší náladu.

mindfulness, zdravý životní styl, meditace, magazín KULT* Brno

Skutečná změna

Po čase, kdy se tyto drobné a  obyčejné okamžiky nahromadí a  spojí v  jedno, vytvoří společně v  našem každodenním životě velkou změnu, která nám bude přinášet potěšení a  klid, a  z  uspěchaných rozmazaných dní se stanou dny naplněné vědomými chvílemi štěstí. Tohoto stavu lze docílit pravidelným a záměrným opakováním, které nám bude přinášet zkušenosti, pomocí nichž se budeme v  mindfulness zlepšovat. Nejedná se o  něco, v čem bychom mohli zvítězit, ale o to, abychom časem vytvořili plynulou změnu, pomocí níž si budeme aktivně uvědomovat, jaké štěstí v životě už máme. 

Také čtěte
Stravovací návyky, jídelníček, jídlo, magazín KULT* Brno
Rozmanitý jídelníček prospívá tělu i mysli. Ovšem honba za dokonalým životem nás může svést na...

Přínosy Mindfulness přispívá ke snížení hladiny stresu, s nímž se během dne potýkáme, a tím pečuje o  naše psychické i  fyzické zdraví. Pravidelné mindfulness aktivity nám po čase napomáhají být odolnější vůči stresu a lépe zvládat napjaté situace, podporují naši emocionální vyrovnanost a snadnější identifikaci pocitů, umožňují nám lépe porozumět sami sobě, svým reakcím a  myšlenkám, zvyšují míru koncentrace a  zajišťují lepší spánek a uvolnění, což je pro naše duševní zdraví zcela klíčové. Kromě meditace, která patří k nejoblíbenějším mindfulness činnostem, můžeme tohoto stavu dosáhnout například pomocí jednoduchých dechových cvičení. V  momentě, kdy vědomě pomalu a  zhluboka dýcháme, se naše tělo začíná postupně uklidňovat, a  my získáváme pocit stability a  uvolnění. Toto cvičení můžete provádět kdykoli během dne, a  to zejména ve chvílích, kdy cítíte nervozitu nebo strach. V  momentě, kdy jsme přehlceni vjemy či informacemi, můžeme naopak aktivně zaměřit pozornost na své smysly.

mindfulness, zdravý životní styl, meditace, magazín KULT* Brno

Soustředění na to, co kolem sebe můžeme vidět, slyšet, cítit, ochutnat anebo se toho dotknout, nám umožní být více přítomní a  ukotvení ve svém těle. Další cestou mohou být například pozitivní afirmace, které nám dávají možnost včasného uvědomění si negativních či sebezničujících myšlenek, k nimž se můžeme zcela nevědomě uchylovat. Afirmace představují krátké, snadno zapamatovatelné fráze zahrnující pozitivní myšlenky, jejichž častým opakováním můžeme postupně přeprogramovat své myšlení, abychom byli sami na sebe hodnější, vědomě o sebe pečovali, anebo dokonce i  pochválili něco, co na sobě máme rádi. Postupem času se nám bude snadněji myslet pozitivně a tento pocit laskavosti k sobě i k ostatním lehce přesuneme do svého každodenního života. Podobně můžeme v rámci mindfulness aktivit přemýšlet nad tím, za co jsme ve svém životě vděční. Jednoduchým cvičením může být si každé ráno uvědomit tři takové věci, a  to bez ohledu na to, jak významné anebo obyčejné jsou. Štěstí pro nás může v  různé dny představovat něco jiného. Někdy to může být pohodlná postel, milá sousedka anebo oblíbené jídlo k večeři. Vděčnost nám přináší pocit uzemnění a přiměje nás těšit se na další nový den, který máme před sebou.

Také čtěte
Vitamíny, bylinky, zima, magazín KULT* Brno
Na jaře a v létě jíme čerstvé ovoce a zeleninové saláty napěchované vitamíny, zatímco v období...

Oblíbené činnosti Těmi nejsnazšími mindfulness cvičeními jsou však činnosti, kterým se v životě věnujeme nejraději. Jsou to aktivity, které nám přinášejí radost, a proto je děláme často a opakovaně, protože víme, že si při nich odpočineme, odložíme starosti stranou a  dodají nám příjemný pocit naprosté spokojenosti. To, že se jim věnujeme opakovaně a  mnohdy pravidelně, potvrzuje, že sami podvědomě tušíme, jak jsou pro naše fyzické i  duševní zdraví potřebné, pomáhají nám cítit se dobře a  patří k  činnostem, které pro uvolnění záměrně vyhledáváme. Může se jednat o  plavání, tanec, zpěv, vaření, malování, běhání, čtení knih či cokoli dalšího, co nám přináší radost. Pro každého z  nás to může být něco jiného, obecně se však jedná o  činnosti, které navozují tzv. stav flow, jenž představuje rozpoložení, kdy jsme plně ponořeni do určité aktivity, soustředíme na ni veškerou naši pozornost a nevnímáme plynutí času. Tyto činnosti nám přinášejí vysokou míru štěstí, klidu a naplnění, a my se jim proto chceme věnovat znovu.

Štěstí Mindfulness stejně jako štěstí není cíl, kterého dosáhneme po celoživotní snaze. Je to moment a pocit, který je nyní, vychází z našeho nitra a představuje sebemenší a sebeobyčejnější okamžik a činnost, jež nás i po náročném dni dokáže naplnit spokojeností a uvolněním. Každý si tak může najít to své, co mu tento pocit přináší, a s radostí se tomu věnovat. Základem je především vděčnost a uvědomění si příjemné a šťastné chvíle, kdykoli nastane, abychom ji dokázali doopravdy ocenit a naplno prožít.

mindfulness, zdravý životní styl, meditace, magazín KULT* Brno

Mohlo by vás zajímat

Rozhovor
Bydlení
Chystáte se na novou kuchyň, obývák nebo rovnou na celý nový domov...
Článek
Bydlení
Rádi byste rekonstruovali svoji nemovitost? Potřebujete zateplit dům...
Článek
Ostatní
Byl jednou jeden dům, kde panoval klid a pohoda. Avšak jednoho dne...
Rozhovor
Byznys
Úspěšně podnikat zdaleka nemusejí jen lidé středního a vyššího věku...