Katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov, Biskupství brněnské, Magazín KULT* Brno

Katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov)

Nahlédnout do románsko-gotické krypty či se rozhlédnout na město Brno můžete na Petrově v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně. V chrámu je také otevřena trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, kde se nacházejí bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další církevní předměty.

Katedrála stojí v místech, kde kdysi rovněž stával brněnský hrad a románský kostelík. Na jeho základech vyrostl na přelomu 13. a 14. století raně gotický kostel sv. Petra, nesčetněkrát upravovaný, rozšiřovaný a přestavovaný. Počátkem 20. století byl pak chrám přestavěn v novogotickém stylu podle návrhu architekta A. Kirsteina.