Mušov – Brána do Římské říše. Magazín KULT* Brno

Mušov – Brána do Římské říše

Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše prezentuje mimořádnou archeologickou lokalitu Hradisko u Mušova a vše, co archeologie kdy zjistila o pobytu Římanů u nás.

Proč Brána do Římské říše? Dlouhodobé archeologické výzkumy ukázaly, že římské vojenské objekty na jižní Moravě a především na Hradisku u Mušova mohly být branou k tomu, aby se jižní část území dnešní České republiky přetvořila v provincii Říše římské. Zároveň je tato lokalita symbolickou branou, skrze niž se i dnešní Česká republika může cítit být propojená s tímto starověkým státem a jeho dědictvím. Hradisko u Mušova je nejvíce autentickým římským nalezištěm na našem území.

Skrze Návštěvnické centrum Mušov je možné vstoupit do celého prostoru této rozsáhlé archeologické lokality, projít zdejšími naučnými stezkami („Mušov – Brána do Římské říše“, „Germáni před branami Římské říše“), pokochat se širokými perspektivami krajiny pod Pálavou a zachytit genius loci místa, kde kdysi stanuli slavní římští legionáři.