Muzeum Romské kultury Brno. Magazín KULT* Brno

Muzeum Romské kultury

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace. Od roku 2005 je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR, kde spadá pod Samostatné oddělení muzeí. V evropském kontextu jde o unikátní instituci, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, respektive mnoha různých romských subetnických skupin a komunit.

Sbírka muzea je zapsána v Centrální evidenci sbírek, obsahuje přes 28 000 sbírkových předmětů, je členěna do 4 podsbírek a v rámci nich do 13 sbírkových fondů.