Na minutku

Muzikál Bastard je po 30 letech zpět v Městském divadle Brno

Muzikál, Bastard, premiéra, Městské divadlo Brno, Stanislav Moša, Zdenek Merta, Dušan Vitázek, *Magazín KULTINO* Brno*
Divadlo
Vzualizované oratorium

Hudební scéna Městského divadla Brno letos slaví 20 let od svého vzniku. A oslavy začínají už nyní. K této příležitosti Městské divadlo znovu uvádí 20. dubna 2024 premiéru muzikálu Bastard od autorů Stanislava Moši a Zdenka Merty. V režii Petra Gazdíka se v titulní roli tentokrát představí Dušan Vitázek. V dalších rolích uvidíte Jana Apolenáře, Viktórii Matušovovou, Svetlanu Janotovou, Ivanu Vaňkovou, Esther Mertovou nebo Zoru Jandovou.

V kostýmech Andrey Kučerové a na scéně Petra Hlouška ožije jakýsi „cirkus vesmír“, ve kterém je vše možné. Součástí scény bude i sedmičlenná kapela spolu s bandleaderem a spoluautorem nového hudebního aranžmá Tonym Markem. Choreografkou inscenace je Hana Kratochvilová.

Autoři se při tvorbě muzikálu Bastard inspirovali především Goethovým Faustem, v jehož centru stojí člověk toužící po dalším a dalším poznání. Tohoto zástupce lidstva ovšem postavili mezi Dobro a Zlo, mezi Ducha svatého a Satana, a po vzoru středověkých moralit a pohádek nechali tyto dva protipóly, aby se střetly v boji o jeho duši.

Top
Divadla

Lidická 1863/16, Brno

Další představení v místě

Divadlo
Městské divadlo Brno

Hudební scéna

Divadlo
Městské divadlo Brno

Činoherní scéna

Divadlo
Městské divadlo Brno

Činoherní scéna

Top
Divadlo
Městské divadlo Brno

Hudební scéna