Na minutku

Otevření nové expozice ve starobrněnském klášteře věnované Mendelovi

Mendel, vědec v labyrintu světa, magazín KULT*, Brno

Muzeum starobrněnského opatství se po loňském uvedení Rubensova obrazu Sv. Augustina rozšiřuje o expozici věnovanou klášternímu životu G. J. Mendela „Vědec v labyrintu světa“

V Muzeu starobrněnského opatství v augustiniánském klášteře se pro veřejnost otevírá další část expozice nazvaná „Vědec v labyrintu světa“, která ukazuje každodenní život Gregora Johanna Mendela jako augustiniánského bratra. Vedle Mendelova muzea, které v prostorách kláštera provozuje Masarykova univerzita a které se soustřeďuje na význam G. J. Mendela pro vědu, je tato expozice věnována duchovním a církevním aspektům Mendelova života. Návštěvníci kláštera tak konečně dostanou celistvý obraz nejvýznamnější brněnské osobnosti. Expozice „Vědec v labyrintu světa“ navazuje na loňské otevření Muzea starobrněnského opatství, kde je stále vystaven slavný obraz. Sv. Augustina, který přímo pro augustiniánský řád namaloval. P. P. Rubens.

Do uzavřeného polygonu s nejvzácnějšími exponáty byl rovněž zařazen Mendelův rukopis „Versuche über Pflanzen-Hybriden“, v němž Mendel představil základní genetické zákony, které po něm byly pojmenovány. Zajímavý exponát je také první vydání jeho objevů, v němž se u nejzásadnějšího místa objevila tiskařská chyba, díky které někteří vědci nepovažovali Mendelův objev za věrohodný.

Výstava také upomíná na Mendelovy spolubratry z konventu. Vystaven je například nově objevený portrét mladého Pavla Křížkovského, Janáčkova učitele hudby.