Na minutku

Poklady z depozitářů

Výstava Poklady z depozitářů, Muzeum města Brna, hrad Špilberk. Magazín KULT* Brno
Historie
K vidění je i skleněná stolní lampa z 15. století (foto: MuMB)

Šest významných předmětů v šesti atraktivně řešených místnostech a šest unikátních příběhů, které se k nim vážou. To je koncept jubilejní výstavy Muzea města Brna Poklady z depozitářů.

Na výstavě, jež probíhá na hradě Špilberku do 31. března 2023, uvidíte šest vybraných „pokladů“ z depozitářů Muzea města Brna, které jsou spojeny s šesti unikátními příběhy z historie Brna.

Nastiňuje například hrdinství brněnského poštmistra a jeho domu při tureckém vpádu roku 1663, nebo zlaté roky věhlasu prvorepublikového nábytkového designu z Brna, které ilustrují výrobky legendárních Spojených uměleckoprůmyslových závodů.