Na minutku

Přátelství Jana Amose Komenského a Karla st. ze Žerotína: Spojení dvou významných osobností

Jan Amos Komenský, Komenský, výročí, Moravské zemské muzeum, magazín KULT*ino Brno
Umění

Březen přináší příležitost vzpomenout si na výročí narození významné osobnosti českých dějin - Jana Amose Komenského, který se narodil 28. března 1592. Jeho význam jako učitele národů přesahuje hranice českých zemí a je známý po celém světě. Během celého měsíce března se muzeum Moravského zemského muzea v Památníku Bible kralické věnuje hlouběji, především jeho přátelství s Karlem ze Žerotína.

Jan Amos Komenský, známý také jako Comenius, zanechal výraznou stopu ve světě nejen jako vynikající pedagog a spisovatel, ale také jako biskup jednoty bratrské. Jeho dílo bylo silně ovlivněno biblickými motivy a přesvědčením, že Písmo je zdrojem moudrosti a pravdy. Po bitvě na Bílé hoře, kde byl poražen stavovský odboj proti Habsburkům, se Komenský musel skrývat. Našel útočiště na panství Karla st. ze Žerotína v Brandýse nad Orlicí, který byl horlivým vyznavačem bratrské víry. Komenský svému ochránci Karlovi věnoval dílo "Labyrint světa a ráj srdce", a oba muže spojovala láska k Písmu, jednota bratrská a hluboké přátelství. Památník Bible kralické, který se otevřel veřejnosti loni v září, přináší unikátní výstavu dokumentující historii kralické tiskárny a vývoj evropského knihtisku. Návštěvníci zde mohou obdivovat originální exponáty, včetně děl Jana Amose Komenského, která zůstávají důležitým odkazem českého kulturního dědictví.

Více se mohou návštěvníci dozvědět při komentované prohlídce v Památníku Bible kralické.

Muzea

Zelný trh 6, Brno