Místo Regionální muzeum v Mikulově, Brno. Magazín KULT* Brno

Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově sídlí na mikulovském zámku v centru městské památkové rezervace a spravuje kromě zámku i Horní synagogu v Mikulově, Archeopark Pavlov, Památník bratří Mrštíků v Divákách a Dům přírody v Dolních Věstonicích. Během své téměř stoleté činnosti muzeum uspořádalo stovky výstav a kulturních akcí a bylo hybatelem i svědkem výrazných společenských změn v regionu.

Muzeum se soustředí na regionální sbírky. Na zámku je možné najít expozice historické, uměleckohistorické, etnografické, archivní, ale i sbírky zaměřené na moderní dějiny a historii regionu. Vzhledem k poloze muzea v srdci vinařského regionu je také patrné zaměření na vinařské a enologické sbírky.