Na minutku

Stavba Jihomoravského kraje 2022

Stavba Jihomoravského kraje 2022, magazín KULT* Brno
Volný čas

Nejlepší projekty jihomoravských stavebníků za uplynulý rok se ve čtvrtek 20. dubna 2023 slavnostně představily v reprezentativních prostorách auly Fakulty stavební VUT v Brně při vyhlášení 21. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2022

Odborná porota, v čele s prof. Rostislavem Drochytkou, vybírala vítěze z celkem 36 staveb v pěti soutěžních kategoriích. Ocenění si převzalo také 10 studentských a doktorských prací, jejichž práce byly oceněny v rámci soutěže O nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství 2022. Tato soutěž je organizována ve spolupráci s Fakultou architektury a Fakultou stavební VUT v Brně.

Mezi oceněné architektonicky i technologicky zajímavé stavby patří velkoryse pojatý polyfunkční objekt Palác Trnitá, který se stal novou dominantou ulic Trnitá, Fuchsova a Placzkova v Brně. Dále např. komplex EISGRUB – pivovar a penzion v Lednici, rekonstrukce budovy Českého rozhlasu nebo obnova Mendelova skleníku, na původním místě zahrady kláštera na Mendlově náměstí. Z dopravních staveb stojí za pozornost prodloužení tramvajové trati ke Kampusu MU v Bohunicích s 600 metrů dlouhým tunelem a podzemní zastávkou, za vodohospodářské stavby jmenujme čistírnu odpadních vod v obci Hlína, se svým přirozeným čistícím procesem, bez zásahu lidské ruky nebo přívodu elektřiny. Zvláštní cenu poroty obdržela unikátní Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy, ocenění hejtmana Jihomoravského kraje přeložka tramvajové trati na ulici Plotní v Brně. Cenu časopisu Stavebnictví získal zajímavě řešený rodinný dům v Babicích.

Přehled všech přihlášených a oceněných staveb naleznete na www.stavbajmk.cz