Článek

Výzkum místa posledního odpočinku Elišky Rejčky

Výzkum místa posledního odpočinku Elišky Rejčky, magazín KULT* Brno
Historie
Eliška Rejčka a Václav II.

V letošním jubilejním roce chystá Muzeum města Brna unikátní výstavu věnovanou Elišce Rejčce. Právě letos je tomu 700 let, kdy královna založila klášter cisterciaček  na Starém Brně, kde byla také uložena k poslednímu odpočinku. Život Elišky Rejčky je do značné míry opředen tajemstvím, a stejně tak i hrob, ve kterém je uložena. Na  dosud nezodpovězené otázky odpoví výsledky unikátního výzkumu jejího hrobu, které budou prezentovány 12. 4. v 11 hodin přímo na místě, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. 

V říjnu roku 1335 byla uložena do hrobky v chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně zesnulá královna vdova Eliška Rejčka. Nedaleko od jejího hrobu byl v té době již šest let pohřben její přítel, mocný a bohatý šlechtic Jindřich z Lipé. Místo odpočinku této dvojice nebylo samozřejmě zvoleno náhodně, zmiňovaný kostel byl součástí cisterciáckého kláštera, který Eliška Rejčka roku 1323 sama založila.  

Hrob zakladatelky kláštera byl následně odkryt v roce 1762, kdy během úřadu poslední  abatyše Antonie von Ulrici probíhala rozsáhlá rekonstrukce kostela. O dvacet let později byl konvent cisterciaček rozpuštěn a do areálu Starobrněnského kláštera byli uvedeni augustiniáni od svatého Tomáše. Během 18. a 19. století probíhala řada stavebních úprav opatství, až roku 1903 přišla na řadu i rekonstrukce podlahy baziliky Panny Marie. Hrobka Elišky Rejčky byla znovu odhalena a na její paměť byla do nové dlažby chrámu v místě pohřbu vložena dlaždice se symbolem písmene E.  

Výzkum místa posledního odpočinku Elišky Rejčky, magazín KULT* Brno
Hrob Elišky Rejčky

Ani jedna pietní akce nebyla kresebně dokumentována, dochovaly se pouze jejich stručné  komentáře. Oprávněně se tedy můžeme ptát, jestli je dlaždice označená královniným jménem skutečně na správném místě? A jak velká byla hrobka Elišky Rejčky? Případně je li v silách archeologů identifikovat hrob Jindřicha z Lipé? V 21. století je možné na zmíněné otázky odpovědět neinvazivními metodami, které nenaruší věčný spánek zemřelých. Terénní badatelé již běžně v praxi používají geofyzikální měření, které pomocí specializovaných přístrojů dokáže odhalit, co je skryto v podzemí.  

V roce 2023, kdy si připomínáme 700. výročí založení kláštera se díky spolupráci Muzea města Brna, Ústavu archeologie a muzeologie FF MU a Augustiniánského opatství na Starém Brně podařilo podpovrchový průzkum lodi baziliky realizovat. V březnu proběhla první etapa měření a v druhém dubnovém týdnu se uskuteční druhá část výzkumu. S  výsledky tohoto výjimečného projektu se bude možné seznámit dne 12. 4. 2023 v 11 hodin přímo na místě, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí.

Představen bude program dalších akcí k připomenutí výročí Elišky Rejčky v tomto jubilejním roce včetně unikátní výstavy zmizelých rukopisů, které nechala Eliška Rejčka zhotovit, pořádané Muzeem města Brna na hradě Špilberku.

-PR-

Výzkum místa posledního odpočinku Elišky Rejčky, magazín KULT* Brno
Augustiniánské opatství a farnost při bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

Mohlo by vás zajímat

Top
Článek
Sport
Letošní ročník 1000 miles ADVENTURE byl opravdovým dobrodružstvím...
Článek
Ježek v kleci CLASSIC z nerezi je inspirovaný podobou hlavolamu ze...
Článek
Bydlení
V listopadu se v Domě umění odehrál druhý ročník jednodenní...
Top
Rozhovor
Jídlo & pití
V historických prostorách Zemanovy kavárny a cukrárny v Brně se mísí...