Na minutku

Za týden vyjde úvodní díl Lucemburské epopeje Vlastimila Vondrušky

Nový díl Lucemburské epopeje Vlastimila Vondrušky, magazín KULT* Brno
Knihy

První díl nové historické ságy spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky se věnuje Janu Lucemburskému a jeho synovi Karlu IV. Budou se střídat mocenské intriky a válečné scény s běžnými denními starostmi románových hrdinů, a to vše v barvitém obraze života vrcholného středověku. Všechny předchozí Vondruškovy epopeje vzbudily obrovský čtenářský zájem, vždy patřily k nejčtenějším publikacím roku, obsazovaly pravidelně žebříčky nejprodávanějších knih a dočkaly se mnoha dotisků a nových vydání. Jejich prodej překročil hranici 500 000 výtisků.

Jak rozsáhlá nová epopej bude? „Zhruba stejně jako ta Přemyslovská. Děj je rozvržen do čtyř dílů a sága bude končit smrtí Karla IV. O jeho synovi Václavu IV. už psát nebudu, protože osudy našich zemí za jeho vlády jsou obsahem prvních dvou dílů Husitské epopeje. Je myslím logické, že jsem tuhle dobu našich dějin takto rozdělil, protože všechny chyby, kterých se Jan Lucemburský a Karel IV. dopustili, když preferovali svou říšskou politiku před stabilizací domácího dění, se koncentrované vyostřily právě za Václava IV. a vedly nakonec k husitskému odporu a k revoluci. Za chyby vládců totiž vždycky pyká prostý lid a pláče spravedlnost,“ vysvětluje Vlastimil Vondruška.

První díl románové fresky Lucemburská epopej I – Král cizinec (1309–1333) začíná nástupem Jana Lucemburského na český trůn a končí smrtí jeho syna, římského císaře a českého krále Karla IV. Je to jedno z nejslavnějších období našich dějin, kdy byla Praha centrem římské říše, ale aspirovala i na to, aby se stala „druhým Římem“ křesťanstva. Složitý zápas obou panovníků o vládu doma i v zahraničí se prolíná se snahou severočeské a jihočeské šlechty upevnit otřesené postavení českých zemí a chránit stavovské výsady šlechty. Třetí rovinou románového děje je život prostého lidu očima měšťanského rodu Rotlevů.