Článek

Poklad z domu pánů z Fanalu

Poklad z domu pánů z Fanalu, historie Brna, Brněnská historie, magazín KULT* Brno
Historie

Důležitým zdrojem informací o měnové politice, ale také o hospodářských poměrech dané doby jsou bezesporu mincovní nálezy, lidově nazývané též „poklady“. Při objevu pokladu lze velmi těžko zjistit, komu peníze patřily, proč se je snažil ukrýt, zda byly uschovány ve spěchu před blížícím se nebezpečím nebo se jednalo o úkryt dobře promyšlený. 

 

Ve většině případů bývají nálezy mincí nebo cenností uloženy do keramické nádobky, někdy současně v koženém váčku, v soudcích nebo krabičkách, na různých místech – pod podlahou, pod schodištěm, v základech staveb, nebo dokonce zazděny v komíně. Těchto nálezů bylo na Moravě zaznamenáno velké množství a k jednomu z nich došlo i při průzkumu brněnského podzemí.

Také čtěte
Článek o Židovská brána a hotelu U tří kohoutů na Masarykova ulice. Magazín KULT* Brno
Článek o Židovské bráně v ústí Masarykovy ulice a jeho historii.

  

Historie domu na rohu Zelného trhu a Petrské ulice, který je dnes domovskou scénou Divadla Husa na provázku, začíná již ve středověku. Tehdy vznikala v suterénu objektu krásná gotická sklepení, jimiž se dům pyšní dodnes. Od r. 1688 se stal již barokní dům majetkem Hausperských z Fanalu, díky zakladateli rodu Jiřímu Ruprechtovi Hausperskému, sekretáři olomouckého biskupství. V majetku Hausperských byl dům až do r. 1800. Divadlo Husa na provázku získalo budovu v r. 1986 a po přestavbě má objekt dvě části – historickou budovu paláce Hausperských z Fanalu a novostavbu z r. 1986 –, navzájem velmi vhodně propojené.

Poklad z domu pánů z Fanalu, historie Brna, Brněnská historie, magazín KULT* Brno

V osmdesátých letech minulého století byla při průzkumu podzemí ve sklepení Domu pánů z Fanalu objevena soustava skalních chodeb. Zaměstnanci firmy, která tehdy prováděla stavební práce, odkryli u paty jedné z chodeb keramickou nádobku plnou stříbrných mincí, pravděpodobně z doby panování Marie Terezie. Poklad byl nalezen asi kolem desáté hodiny dopolední. Dle vyprávění dělníci okamžitě přerušili práce a odebrali se do blízkého hostince ve Starobrněnské ulici, aby nález oslavili. Postupně se dostávali do nálady a objevem stříbrných mincí se nijak netajili. Chtěli s nimi dokonce zaplatit i svoji útratu. Číšník, který je při jejich svačinách obsluhoval pravidelně, věděl, že pracují v blízkosti Moravského muzea. Pojal proto podezření, že se prokopali do sbírek numismatického oddělení a tam zcizili část expozice nebo depozitáře. Ihned přivolal policejní hlídku, která nález neprodleně zabavila a údajně odevzdala muzeu. Od té doby již poklad, o jehož objevu se ví i mezi odborníky, nikdo neviděl. Neexistuje o něm žádný úřední záznam a má se za to, že byl celý rozprodán.

Také čtěte
Historie Reduty, Reduta, Národní divadlo Brno, Aleš Svoboda, magazín KULT* Brno
Reduta, stavba propojená s historií města již od hlubokého středověku, stojí v samém centru...

Donedávna bylo možné dokonalou repliku pokladu vidět v expozici Mincmistrovského sklepení na Dominikánském náměstí, která byla na brněnské mincovnictví přímo zaměřena. Po zřízení nové expozice byl však celý poklad vrácen do muzea. Dům pánů z Fanalu a sklepení, kde byl poklad objeven, můžete kdykoli navštívit. Slouží totiž jako galerie výtvarného umění s názvem „Katakomby“.

Poklad z domu pánů z Fanalu, historie Brna, Brněnská historie, magazín KULT* Brno
Sklepení galerie Katakomby, foto: Aleš Svoboda

Mohlo by vás zajímat

Top
Článek
Sport
Letošní ročník 1000 miles ADVENTURE byl opravdovým dobrodružstvím...
Článek
Ježek v kleci CLASSIC z nerezi je inspirovaný podobou hlavolamu ze...
Článek
Bydlení
V listopadu se v Domě umění odehrál druhý ročník jednodenní...
Top
Rozhovor
Jídlo & pití
V historických prostorách Zemanovy kavárny a cukrárny v Brně se mísí...