Článek

Reduta na Zelném Trhu

Historie Reduty, Reduta, Národní divadlo Brno, Aleš Svoboda, magazín KULT* Brno
Historie

Reduta, stavba propojená s historií města již od hlubokého středověku, stojí v samém centru městského života. Její exponovaná poloha na nároží bývalého Uhelného a Horního trhu ji předurčila k osudovému významu společenského a kulturního dění města Brna. Osídlení místa, kde Reduta dnes stojí, začalo zřejmě již na přelomu 11. a 12. století.

Spolehlivější prameny vztahující se k zástavbě spodní části náměstí, tzv. “koutu”, však pocházejí až z poloviny 14. století. Tehdy patřil nárožní dům bohatému sladovníku Reinhardovi a  jeho manželce Kateřině. V jejich vlastnictví však zůstal pouhých deset let a poté vystřídal několik dalších majitelů. Nejméně od druhé čtvrtiny 15. století patřil do majetku Lichtenštejnů, ti se ale o něj příliš nestarali a objekt velmi chátral. Koncem 16. století byl dokonce opuštěný a zpustlý do té míry, že městská rada opakovaně vyzývala majitele k jeho opravě.

Také čtěte
Brněnská pošta historie, Dům u Kamenné panny. Magazín KULT* Brno
Historie brněnské pošty začíná pravděpodobně kolem roku 1551 zmínkou o poštovním spojení Brna s...

Nepomohla však ani žádost adresovaná císaři Rudolfovi II., aby ve věci zjednal nápravu. Teprve v roce 1600 se městské radě podařilo zchátralý objekt od Lichtenštejnů vykoupit za tisíc zlatých. Budova byla přestavěna na městskou tavernu (krčmu), rozšířena o sousední domy a  v  patře byly zařízeny jídelny a reprezentační místnosti pro ubytování vzácných návštěv. V přízemí se nacházela nálevna, byt šenkýře, strážnice a stáje. Ve společenských sálech se konaly slavnostní plesy a tehdy také budova získala název Reduta, který si uchovala dodnes. V nových prostorách zde v roce 1608 arcivévoda Matyáš, pozdější český král, vyhlásil náboženskou svobodu protestantům.

Historie Reduty, Reduta, Národní divadlo Brno, Aleš Svoboda, magazín KULT* Brno

Divadelní představení se v Redutě konala již v 17. století. Tehdy byly uváděny hry německých a  vlašských divadelních společností. Reduta se tak stala první divadelní budovou ve střední Evropě. Po požáru v roce 1693 byly divadlo i taverna přestavěny a od roku 1734 se zde hrálo již pravidelně. Na programu byly opery, činohry, balety, quodlibety i frašky provedené převážně v německém a italském jazyce. V roce 1767 se zde při své návštěvě Brna představil jedenáctiletý Wolfgang Amadeus Mozart, kterého na velmi úspěšném koncertě doprovodila zpěvem jeho o pět let starší sestra Anna Marie. Jejich hostitelem byl hrabě Schrattenbach, který jim poskytl nocleh ve svém paláci na rohu Poštovské a Kobližné ulice. Pobyt mladého Mozarta v Brně dodnes připomíná pamětní deska umístěná v Kobližné ulici na domě č. 4 (dnes objekt Mahenovy knihovny). V neděli 11. ledna 1767 byl v Redutě bádenskou společností Matyáše Meningra uveden první český singspiel – pantomima Zamilovaný ponocný. Na dochovaném plakátě bylo inzerováno, že “…kus je nový, má v jednom jednání 11 výstupů a dobrou hudbu k němu složil jeden ze členů souboru”.

Také čtěte
Článek Brněnské výstaviště, Veletrhy Brno. Magazín KULT*  Brno
Slovní spojení „ Brno, veletržní město “ vzniklo po mimořádném úspěchu „ Výstavy všeobecné kultury “...

Byl jím zřejmě pražský skladatel Jan Tuček a jeho česky zpívané árie jsou prvním prokázaným vstupem českého jazyka na veřejné profesionální jeviště. Tuto českou zpěvohru však předvedli herci “… kteří nejsou znalí češtiny”, což citovaný plakát také s omluvou uváděl. I z toho je však patrné, že zaujmout české obecenstvo bylo pro kočující společnost důležité. Obliba divadelních představení, zvláště pak veseloher a zpěvoher, byla tehdy zřejmě veliká. Představení začínala každý den v šest hodin večer, mimo pátek a postní dny. Nejdražší místa stála 1 až 3 zlaté, nejlevnější 7 krejcarů. Herci dostávali za své produkce týdně 4 až 5 zlatých, italští zpěváci 15 až 20 dukátů měsíčně. Umělci museli dodržovat slušný slovník a umělkyně směly na jeviště pouze se zahalenými ňadry. Svítilo se voskovými svícemi a ze strachu z ohně nebylo dovoleno divadelní prostory ani vytápět. V zimních měsících se teplota pohybovala několik stupňů nad bodem mrazu a diváci seděli v hledišti v kabátech a kožešinách. I přes tato opatření Reduta v roce 1785 znovu vyhořela.

Historie Reduty, Reduta, Národní divadlo Brno, Aleš Svoboda, magazín KULT* Brno

Česká představení se v 19. století v divadle pořádala již pravidelně a 30. září 1838 zde barytonista Jan Křtitel Píšek poprvé zazpíval píseň Kde domov můj. V roce 1852 hrál krátkou dobu v Redutě s Prokopovou divadelní společností i Josef Kajetán Tyl. Po dalším požáru v roce 1870 zůstalo divadlo dvacet let v troskách a po opravě byl objekt přeměněn na městskou tržnici. Teprve v roce 1919 byl sál Reduty opět upraven pro divadelní účely a po roce 1945 sem byla umístěna operetní scéna. Jako divadlo sloužila Reduta až do roku 1993, kdy pro havarijní stav budovy byla uzavřena. Stavební práce na celkové opravě a obnovení objektu jako moderní divadelní scény byly zahájeny v březnu 2002 a dokončeny v září 2005.

Historie Reduty, Reduta, Národní divadlo Brno, Aleš Svoboda, magazín KULT* Brno
Divadla

Zelný trh 4, Brno

Další představení v místě

Divadlo
Reduta
Divadlo
Reduta
Divadlo
Reduta
Top
Divadlo
Reduta

Mohlo by vás zajímat

Top
Článek
Sport
Bikepacking, nový trend v cyklistické turistice, nabízí unikátní...
Článek
Ostatní
Ať už neodoláte lákavě barevným sladkým koktejlům, elegantnímu vínu...
Top
Rozhovor
Byznys
Letní festivaly nebo sportovní akce si jen těžko umíme představit bez...
Top
Článek
Historie
Zámek v Kuníně si v letošním roce připomene 20 let od svého...