studio marta, bayerova, brno, janáčkova akademie múzických umění, difa, divadelní fakulta, scéna, jamu, magazín kult* brno

Studio Marta

Studio Marta je specifický experimentální prostor, kde jsou prezentovány školní projekty studentů Divadelní fakulty JAMU.

Studio Marta je v současné době nepochybnou součástí nejen brněnské kulturní scény, ale i kulturního dění v celé České republice, s přesahem na mezinárodní úroveň. Přestože Studio Marta navenek vykazuje parametry, kterými disponuje profesionální divadlo, ve skutečnosti se jedná o školu, specifický prostor, kde se studenti učí, naslouchají radám svých pedagogů, experimentují a tvoří. Vedle pedagogů jsou ke spolupráci na projektech pravidelně vyzýváni i umělci z řad profesionálů.

Napsali jsme

Recenze
Divadlo
Bodavou satirou Henrika Ibsena Peer Gynt se teleportuje letošní ročník...
Recenze
Divadlo
Obrazem života v české vesnici ve čtyřech dějstvích Ladislava...
Recenze
Divadlo
Vítězové soutěže Havlovské aktovky pořádané Divadelní fakultou JAMU...
Recenze
Divadlo
6 absolventů činoherního herectví Janáčkovy akademie múzických umění...