Telegraficky „nahý“ Jaroslav Foglar

Jedinečný pohled do osobních zápisků legednárního spisovatele a skautského vůdce.

Celý den drobně prší,Výbor z deníků 1920–1937, Jaroslav Foglar, Roman Šantora, Jan Šulc, recenze, magazín KULT* Brno
Knihy
První výbor z deníků přináší denní záznamy Jaroslava Foglara z let 1920 - 1937. (Foto-zdroj: FB Albatros Media)

Tahle kniha primárně osloví spíše starší čtenáře/badatele, kteří na příbězích legendárního spisovatele vyrostli a dnes si o jeho díle kladou různé otázky. Pravda, o svém životě nám sice z velké části vyprávěl sám autor v biografii Život v poklusu, ale zde máme možnost nahlédnout přímo do osobních deníků.

Začátek  tohoto prvního souboru z  deníků nás slohem i  myšlením seznamuje s  třináctiletým chlapcem, který si zapisuje poznámky ze své první větší zahraniční cesty – ozdravného pobytu ve Švýcarsku po první světové válce. Zaznamenává si postřehy z  pobytu na farmě, co měl k jídlu a v neposlední řadě se věnuje (stejně jako v dalších letech deníkových zápisků) svým financím. Například kolik vyhrál a  kolik prohrál. Ano, i  legendární spisovatel a  moralista se v  dětství oddával hazardu.

Druhá „kapitola“ je věnována již ucelenějšímu vyprávění. Jedná se však primárně o sešit z tzv. Tábora svazu třinácti, jenž vznikl jako dárek jednomu ze členů oddílu, jehož sestru si tehdy dvacetiletý začínající spisovatel oblíbil. V  tomto případě však nejde o ryze osobní deníkové zápisky, ale spíš o humornou reportáž z tábora, který společně prožili. Sám autor se ve své biografii následně netajil tím, že „toužil“, aby se k  sešitu dostala i zmiňovaná dívka a on na ni takto zprostředkovaně mohl třeba zapůsobit

Celý den drobně prší,Výbor z deníků 1920–1937, Jaroslav Foglar, Roman Šantora, Jan Šulc, recenze, magazín KULT* Brno
Knihu vydala prostřednictvím nakladatelství Albatros Skautská nadace Jaroslava Foglara.

Zbylá část knihy je pak chronologicky celistvá a vymezená obdobím let 1934-1937, kdy Foglar již vedl „svůj“ oddíl – legendární Pražskou Dvojku –, pracoval jako úředník, posléze v reklamě a zároveň začínal mít jako spisovatel jisté úspěchy. Do toho zakoupil a na Vltavě ukotvil vyřazený parník jako klubovnu pro svůj oddíl a další pražské skauty bez zázemí. Starosti s parníkem jsou proto pochopitelně významnou částí deníkových zápisků z tohoto období. Běžný čtenář však bude nejspíš na první pohled zklamán. Totiž to, co je všeobecně vnímáno pod slovy „psát si deník“, jsou v tomto případě převážně telegrafické záznamy denních událostí.

Také čtěte
Recenze knihy Pod junáckou vlajkou od Jaroslav Foglar, Skaut Junák, nakladatelství Albatros. Magazín KULT* Brno
Strhující vyprávění o Mirku Trojanovi a jeho cestě ke skautingu v knize Jaroslava Foglara.

Žádné barvitým způsobem líčené životní osudy velkého literáta zde nenalezneme. Dokonce ani sice zkratkovité, ale přece jen celistvější vyprávění, jako je tomu například v kronikových zápisech, které vznikají více méně jako výkaz o činnosti. Nejspíš i proto se tento svazek Foglarových deníků jmenuje tak banálně: Celý den drobně prší. Ostatně, záznamy o  počasí jsou zde zastoupeny prakticky pro každý den.

Ze zápisků se také mimo jiné dozvídáme, že autor měl rád bio, tedy biograf, a že jej poměrně často navštěvoval. Měl-li na to čas. Ve svých knihách přitom mládež naopak vybízel k aktivitě mimo něj. Byl dokonce dotčen, když se jejich maminka vydala do  kina pouze v  doprovodu jeho bratra Zdeňka. A  to přesto, že se Jaroslavovi, jak si sám poznamenal, některé filmy přímo nelíbily.

Foglarovy deníky, respektive jejich publikovaná část, se nevyhýbají ani tak osobní a veřejností tolik diskutované stránce jeho života, jakou byl jeho vztah k ženám. Nyní máme možnost zjistit, že si byl dobře vědom absence životní partnerky a že jej tato situace přinejmenším tížila. Dokonce se snažil, vzdor dodnes neustávajícím spekulacím, prostřednictvím jisté Jiřiny o vážnou známost. Bohužel však bez výraznějšího úspěchu. Jeho deníkovým zápiskům z tehdejší doby nejspíš i proto dominují především oddílové a pracovní události.

Celý den drobně prší,Výbor z deníků 1920–1937, Jaroslav Foglar, Roman Šantora, Jan Šulc, recenze, magazín KULT* Brno
Deníkem jsou v tomto případě vesměs pouze telegrafické záznamy denních událostí.

Přes určitý předpoklad, co všechno se z knihy o jeho osobním životě dozvíme, však Foglarovy zápisky nezasvěcenému čtenáři nejspíš moc smyslu dávat nebudou.. Kupříkladu jen některá jména jsou všeobecně známější, zatímco většina je anonymní, zmíněná navíc pouze v heslech. Dozvídáme se o běžných starostech oddílového vůdce. O činnostech, které během dne vykonal, i starostech, které se rozhodl zaznamenat. Třeba o  zdraví, o  koupi klobouku nebo poměrech v oddíle.

Co v knize naopak výrazně pokulhává, a to jde na vrub editorům, je obrazová příloha, která mohla být daleko výmluvnější. Ano, sice slouží jen pro ilustraci, ale přesto bych k jednotlivým fotografiím uvítal popisky. Minimálně kdo nebo co je na snímku. Především proto, že jde ve velké míře o fotografie prvně publikované. Takto se můžeme například jen dohadovat, který z lidí na snímku je Foglar.

Také čtěte
Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Jana Fischera, Rozhovor Romana Šantora, Martin T. Pecina, magazin Kult*
Rozhovor s Romanem Šantorou a Martinem Pecinou o kultovním českém komiksu.

Nejvíc mě však na knize udivilo, a  zjevně v tomto ohledu nebudu jediný, proč Foglarovy deníky vůbec vyšly? Podle ediční poznámky jsou samozřejmě redigované. Přesto si jako čtenář možná až příliš tíživě uvědomuji, že si legendární spisovatel a vychovatel mnoha generací chlapců svého oddílu, respektive čtenářek i čtenářů prostřednictvím knih, nepořizoval zápisky s úmyslem jejich zveřejnění. Dokonce je prý chtěl jeden čas i zničit. V  tomto kontextu se spoléhat na diskrétnost editora mi přijde přece jen trošku málo.

Tuto knihu proto vnímám s výraznými rozpaky, skoro až na hranici etiky. Jaký je vlastně přínos publikování jeho deníků? Je Foglarovo dílo vůbec nutné doplňovat tímto skoro až bulvárním způsobem? Třeba i s vědomím toho, že zveřejněné podrobnosti z jeho života sice nejspíš zaujmou coby obraz obyčejného člověka, ale mnohé možná také negativně překvapí.

Celý den drobně prší,Výbor z deníků 1920–1937, Jaroslav Foglar, Roman Šantora, Jan Šulc, recenze, magazín KULT* Brno

Hodnocení: 75%

Celý den drobně prší – Výbor z deníků 1920–1937
Jaroslav Foglar, Roman Šantora, Jan Šulc
Nakladatelství Albatros, 2023

Magazín KULTINO*. Máte předplaceno?

Máte předplaceno?

Další číslo vám neunikne – magazín KULTINO* vám 4x do roka doneseme až pod nos do vaší poštovní a e-mailové schránky.
A k tomu navíc volné vstupenky, extra bonusy a další rozmazlování našich podporovatelů.

Mohlo by vás zajímat

Recenze
Knihy
Příběhy o upírech jsou ve světové popkultuře stále velmi atraktivní...
Top
Recenze
Film
Do kin nedávno zamířil další sequel ke známým Krotitelům duchů, který...
Recenze
Knihy
Na první pohled vypadá tato kniha celkem nevinně. Se říct, že je to...
Recenze
Knihy
Organizační porno vzbuzuje pozornost už svým atraktivním názvem. Pod...