Auguste Rodin u nás

V Moravském zemském muzeu je k vidění výstava Pražská Pallas a Moravská Hellas. 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě
 

Auguste Rodin, Moravské zemské muzeum, výstava, Dietrichsteinský palác, umění, magazín kULT* Brno
Umění

Rodin, celým jménem François Auguste René Rodin (1840 Paříž - 1917 Meudon) fascinuje umělecký, a nejenom umělecký svět již zhruba 150 let. Originalita a novátorství tohoto francouzského tvůrčího génia je nepochybná. Je průkopníkem nových uměleckých metod a stylu. Rodinem počíná věk moderního sochařství. Natrvalo patří do pokladnice světového kulturního dědictví. Můžete se o něm dozvědět víc návštěvou v Moravském zemském muzeu.

Síla a velikost díla Augusta Rodina spočívá ve výrazové srozumitelnosti a v tom, že nám poskytuje mnohem více než jen vizualizaci zobrazovaného objektu. Stačí trochu vnímavosti pro vnitřní umělecké sdělení a lze se doslova vžít do pocitů a duševního rozpoložení postavy či portrétované osobnosti. O tom se lze zčásti přesvědčit i prostřednictvím výstavy v Moravském zemském muzeu s názvem: Pražská Pallas a Moravská Hellas, 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě. Upoutávku na tuto expozici tvoří bronzová postava chlapce v životní velikosti – Kovový věk (z roku 1876), symbolizující lidské utrpení pocházející z věčného soupeření a nesouladu. Dominuje v předsálí výstavního prostoru muzea.

Auguste Rodin, Moravské zemské muzeum, výstava, Dietrichsteinský palác, umění, magazín kULT* Brno
Portrét samotného A. Rodina

Jmenovaná brněnská expozice je věnovaná reprezentativní výstavě Rodinových děl konané v Praze v roce 1902 a jeho následné  cestě na Moravu, kterou podnikl se svou družinou krátce po návštěvě pražské výstavy. V Moravském zemském muzeu (MZM) se nám tak přibližuje nejenom zmiňovaná návštěva Rodina v Praze a na Moravě, osobnosti našeho tehdejšího kulturního a uměleckého života, které se podílely na organizování Rodinovy výstavy a jeho pobytu na našem území, ale zejména nám poskytuje důvod se dále Rodinem a jeho dílem podrobněji zabývat. MZM je také nanejvýš důstojným kulturním stánkem připomínajícím Rodinovo propojení s českým a moravským uměleckým světem. Auguste Rodin inspiroval řadu našich významných tvůrců. Např. sochař Josef Mařatka byl navíc i jeho žákem.

Auguste Rodin, Moravské zemské muzeum, výstava, Dietrichsteinský palác, umění, magazín kULT* Brno
Socha názvem Kovový věk, socha byla zakoupena pražskou městskou radou hned vzápětí po skončení předmětné výstavy v roce 1902. Už při svém představení roku 1877 vyvolal Kovový věk mnoho polemik a kritiky.

Modernost, novátorství a originalita Rodinovy tvorby spočívá ve vzrušujícím povrchovém zpracování materiálu tak, že tím vyvolává zvláštní efekty světla a stínu. Také klade důraz na přirozenost a hledání krásy tam, kde ji jiní nespatřují. Není náhodou, že jeho díla korespondují s ostatními trendy výtvarného modernismu. Dokáže svými skulpturami vyvolávat dojem neopakovatelného okamžiku, jak to dělá impresionistické malířství. Umí zobrazit náhlý okamžitý duševní prožitek a tím podněcuje diváka k zamyšlení, k silné estetické a lidské zkušenosti. 

Rozhodně tedy prezentovaná výstava v MZM stojí za zhlédnutí.

Hodnocení: 90%

Pražská Pallas a Moravská Hellas, 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě
Výstava se koná: do 3. září 2023
Psáno z výstavy: 7. července 2023

Muzea

Zelný trh 6, Brno

Magazín KULTINO*. Máte předplaceno?

Máte předplaceno?

Další číslo vám neunikne – magazín KULTINO* vám 4x do roka doneseme až pod nos do vaší poštovní a e-mailové schránky.
A k tomu navíc volné vstupenky, extra bonusy a další rozmazlování našich podporovatelů.

Mohlo by vás zajímat

Recenze
Divadlo
Divadlo Bolka Polívky prožívá turbulentní rok. Nejprve ho na Jakubáku...
Recenze
Divadlo
Když se řekne Bastard, tak si nejen pamětníci Městského divadla Brno...
Recenze
Divadlo
Divadelní profese má řadu nástrah. Své o tom ví d ivadelní spolek Tyl...
Recenze
Knihy
Příběhy o upírech jsou ve světové popkultuře stále velmi atraktivní...