Chceme návštěvníkům poskytnout vyšší úroveň zážitků

Rozhovor s Richardem Svobodou kastelánem zámku Valtice
Zámek Valtice, součást Lednicko-valtického areálu, památka UNESCO. Magazín KULT* Brno
Historie
Historické kostýmy pro návštěvníky jsou novinka minulých dvou sezón

Přestože kultura utichla a památky jsou veřejnosti uzavřené, na zámku Valtice nikdo nezahálí. Opravy, úklid, nové akce – to vše, až se znovu otevře, bude naprosto nezbytné. Richard Svoboda, kastelán zámku ve Valticích, nám prozradil, co chystají do budoucna, co on sám na zámku miluje a zabrousíme i k natáčení nových epizod historického seriálu Marie Terezie.

Jste kastelánem na zámku Valtice. Co považujete na areálu za nejzajímavější a návštěvníci by si to neměli rozhodně nechat ujít?

Na tuto otázku nemám jednoduchou odpověď. Beducciho kaple z první třetiny 18. století? Reprezentativní prostory liechtensteinských knížat ve stylu druhého rokoka v zámeckém paláci? Replika klasicistního dvorního divadla? Velkolepá jízdárna španělského granda a nejvyššího císařova dvořana Antona Floriana z Liechtensteina? Sklepení, ve kterých po staletí zraje valtické víno? Mohl bych pokračovat, každý si asi může to své vybrat sám podle toho, co upřednostňuje.

Jak fungujete v současné krizové době, když musí být zámek zavřený?

Nejsme žádná výjimka: snažíme se přežít. Uklízíme. Opravujeme. Chystáme nové investiční i prezentační akce. Těšíme se na konec toho vyšinutí, kterého jsme svědky a bohužel i aktéry. 

Jak vidíte tuto sezónu? Myslíte, že se zámky ještě otevřou?

Určitě ano. Kdy a za jakých omezení, to nevím.

Chystáte se zpřístupnit veřejnosti nově zrekonstruovaný letohrádek Belveder. Jaké máte plány na slavnostní otevření?

Několikrát už jsme otevření odsunuli, teď věříme, že by mohlo být v červnu. Cimbál, ohňostroj, malá výstava keramiky, valtické víno. Je to čarovné místo samo o sobě, takže reklamu a prezentaci vlastně nepotřebuje.

Zámek Valtice, součást Lednicko-valtického areálu, památka UNESCO. Magazín KULT* Brno

V prostorách zámku by měl vzniknout nový hotel. Na co se mohou hosté těšit?

Hotel je staronový. Od roku 1970 žil pod značkou Hubertus a kdysi byl vyhlášený gastronomií i službami. V posledních letech jsme z něho velkou radost neměli, ale v současnosti má nový název a nového nájemce. Snad se pozvedne i jeho úroveň a dostojí svému novému knížecímu jménu – Anton Florian. To je jméno toho knížete, který kdysi jeho budovu nechal vystavět a jako císařův hofmistr a nejvyšší podkoní měl při stavbě jednoduchou zásadu: chtěl jen to nejlepší. Čerstvě zrekonstruovaný je celý vnější plášť tohoto zámeckého křídla a krok za krokem se snad dá do pořádku i uvnitř. Letos byla vyměněna část instalací, zařízení kuchyně, zrekonstruována restaurace a přízemí.

Co nového pro návštěvníky připravujete dál?

Obnovujeme některé sezónní výstavy a snad budou i jedna či dvě nové, ale to všechno může změnit pokračování válčení s virem.

Bude ve Valticích pokračovat i natáčení dalších dílů Marie Terezie? Jak se na natáčení připravujete?

Letos v dubnu tu vznikne podstatná část posledního, pátého dílu této minisérie. Filmování je dobrá prezentace, ale filmaři ode mě vždycky slyší větu, že je hezké, když přijedou, a ještě hezčí, když už jsou pryč. Ale snažíme se pro ně samozřejmě dělat vše, aby se jim u nás líbilo. Jednak je to dobrá reklama a druhak – peníze za nájem.

Na zámku Valtice mohou návštěvníci potkat dámy a pány oděné v historických oděvech, případně si je i zapůjčit pro sebe. Řeknete nám o tom víc?

Historické kostýmy pro návštěvníky jsou novinka minulých dvou sezón. Pokud máte zájem projít se v kostýmu parkem nebo v interiérech, čtěte na našich stránkách, kdy je to možné. Zatím tuto službu nabízí náš smluvní partner pouze svátečně, ale třeba ji díky zájmu rozšíří.

Zámek Valtice, součást Lednicko-valtického areálu, památka UNESCO. Magazín KULT* Brno

Jaký je dlouhodobý trend návštěvnosti?

Valtice patří mezi nejnavštěvovanější zámky v České republice, celkový součet je v řádech stovek tisíc ročně. Kvantitativní růst máme už za sebou, neusilujeme o vyšší počty lidí, ale o to, aby se návštěvník zdržel o chvilku déle a abychom mu poskytli zážitky na vyšší úrovni, aby vyžadoval kvalitnější služby. Ty mají pochopitelně vyšší přidanou hodnotu.

Kterou z akcí pořádaných na zámku považujete za nejúspěšnější, respektive nejvíce navštěvovanou?

Tradičně jsou to Valtické vinné trhy, ale i řada dalších gastronomických a kulturních akcí. I u těchto akcí platí už řečené: nechceme už víc návštěvníků, ale takové, kteří vyžadují lepší služby a ocení je. V tom nás čeká spousta práce a záleží také na celkové ekonomické situaci, do které se po podivných zmatcích kolem viru probereme.

Jaký máte názor na současný stav kultury?

Strašně široké téma. Kdo jsem, abych soudil stav kultury? Když jsem studoval v osmdesátých letech minulého století historii a literaturu, mohli jsme s kolegy jenom snít o kvalitě a množství publikací a informací, které mají studentíci i laická veřejnost dnes. Tehdy jsem si spolu s jinými myslel, že problém naší omezenosti spočívá právě v tehdejší izolaci a nedostatku informací. Dnes vidím, že v tom to nebylo, protože i lidé s dobrým přístupem ke vzdělání i informacím vykazují často – v mém subjektivním pohledu - neuvěřitelnou nevzdělanost a tedy v jistém smyslu nekulturnost. Zvedá se mi žaludek ze suverénů, kteří mají pocit, že vzdělání je trochu počítače, dvacet lekcí angličtiny a schopnost splácat SWOT analýzu plnou prázdných slov a floskulí. Je to na dlouhé povídání, a vlastně to nechci řešit. 

Valtický zámek vznikl rozšířením hradu založeného patrně v 11. století, byl od konce 14. století do poválečné konfiskace sídlem vládnoucího knížete z rodu Liechtensteinů. Velikost a nádhera barokní výzdoby svědčí i dnes o tom, že býval rezidencí jednoho z nejmocnějších šlechticů podunajské monarchie. Současnou podobu získal zámek nákladnými přestavbami v 17. a 18. století. Od vyvlastnění v roce 1945 je v majetku českého státu a nyní je spravován Národním památkovým ústavem. V roce 1996 byl zapsán jako nedílná součást Lednicko-valtického areálu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Letohrádek Belveder byl na takzvaném Liščím vršku u Valtic postaven v roce 1806 pravděpodobně podle návrhu Josepha Hardtmutha, tehdejšího knížecího stavitele a architekta. Belveder byl původně zamýšlen jako centrum bažantnice. Po roce 1945 se stal součástí místního státního statku, byly v něm byty i sklad obilí. Na konci minulého tisíciletí zcela zdevastovaný zámeček převzal památkový ústav. 

Fotografie: Fotimeoba.cz; archív Zámek Valtice

Zámek Valtice, součást Lednicko-valtického areálu, památka UNESCO. Magazín KULT* Brno
PhDr. Richard Svoboda, MBA

 (*1964) Bývalý český politik, senátor a primátor Brna. Je členem Občanské demokratické strany. V letech 1998 a 2010 byl zastupitel Městské části Královo Pole. Od roku 2000 do roku 2004 byl členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Po odchodu z politiky působil v Národním centru divadla a tance ve Valticích, kde koordinoval projekt na obnovu místního zámeckého divadla a jízdáren. V roce 2015 se stal kastelánem valtického zámku.

Celoroční předplatné magazínu KULTINO* Brno

Roční předplatné

4x do roka do vaší poštovní a e-mailové schránky

Mohlo by vás zajímat

Top
Rozhovor
Film
Když byl kvůli špatné statice budovy uzavřen hlavní sál Univerzitního...
Top
Rozhovor
Volný čas
Klára Vodičková Nevečeřalová je kočičí psycholožka, která se tréninku...
Top
Rozhovor
Jídlo & pití
V historických prostorách Zemanovy kavárny a cukrárny v Brně se mísí...
Top
Rozhovor
Film
Oba studovali JAMU, oba patří mezi nejoblíbenější české herce. A oba...