ProART Festival je o prezentaci multižánrovosti umění

Martin Dvořák, festival PRO ART, rozhovor, magazín KULT* Brno
Festival

Tanec, herectví, zpěv, hudba, psaní a fotografování. Festival ProART je o spojení řady interaktivních workshopů různých druhů umění. Jak festival probíhá a pro koho je určený, jsme rozebírali s jeho ředitelem, tanečníkem, choreografem a ProART principálem Martinem Dvořákem.

Můžete čtenářům ProART Festival v krátkosti představit?

První částí festivalu jsou umělecké dílny různých druhů umění pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Druhou částí je večerní multižánrový program samotných lektorů, dalších hostů a  také účastníků dílen, kteří vytvořená díla z  workshopů prezentují publiku. Letos se festival koná už podvacáté. Začínali jsme v  Praze v  roce 2004. V  současnosti festival pořádáme hned na šesti místech České republiky. Začínáme v Moravském Krumlově a v Brně v  Engelsmannově vile alias  Palace Hlinky a  v  KUMSTu, pokračujeme ve Slavonicích, Jičíně, Praze a končíme Olomoucí na konci září. Festival je v každém městě jinak dlouhý. V Brně potrvá osm dní. V  ostatních městech jsou to čtyři dny. Letos plánujeme zhruba pětadvacet, třicet představení večerního programu, vyučovat bude šestatřicet lektorů.

Kteří lektoři přijedou do Brna?

Za psaní mohu zmínit například spisovatele Martina Reinera nebo Pavlu Horákovou. Z  herecké branže zase Dalibora Buše z  Divadla Husa na provázku, Romana Blumaiera z  Národního divadla, Paľa Seriše z Divadla Bolka Polívky nebo režiséra Mikoláše Tyce z Městského divadla Brno. Zpěv a  hudbu budou lektorovat Martin Kyšperský z  kapely Květy a  vyhlášená lektorka muzikálových a popových hvězd Pavla Fendrichová, šansoniérka Naďa Válová a v opeře profesorka linecké univerzity Kateřina Beranová.

Martin Dvořák, festival PRO ART, rozhovor, magazín KULT* Brno

Jak budou workshopy probíhat?

Cílem je zakoušení multižánrovosti a propojování umění. Chceme, aby se studenti učili mezi sebou navzájem. To znamená, že se účastníci jednotlivých dílen mohou potkat, sdílet dojmy a  dávat si na své tvoření zpětnou vazbu. Tohle propojení se nám daří hlavně v  menších městech, kde je dějiště festivalu více rodinné a  prázdninové. Každý koncept tu má svou vlastní prezentaci. Na festivalu máme dílny zaměřené na menší počet studentů i  početnější skupiny. Atmosféru festivalu udržujeme v komornějším duchu, aby se lektoři mohli soustředit na všechny studenty.

Pro koho je festival určený?

Pro všechny, které umění nějakým způsobem láká a hledají v něm inspiraci. Líbí se mi, že se na našem festivalu potkává profesionál s  laikem. Každý z účastníků si program na základě osobních preferencí a  intuice vybírá sám. To znamená, že se může přímo aktivně podílet na vybraném workshopu. Další možnost je stát se divákem profesionálních produkcí nebo vystoupení samotných studentů. V případě psaní je to autorské čtení napsané povídky nebo fejetonu, u  zpěvu zase interpretace připravené písně, u  tance taneční variace, improvizace, v divadle dialog, monolog nebo nějaká scénka. Veřejné vystupování před diváky je vždy dobrovolné.

Motto letošního ročníku ProART Festivalu zní Ohlížej se vpřed. Co pro vás tento slogan znamená?

Pro mě odráží dvacetiletou historii festivalu a  současně jeho perspektivu, potenciál. Myslím, že je pro člověka dobré se všemi zkušenostmi a  zážitky hledět vpřed. Jít dopředu napříč všem pádům a ztroskotáním. A to stejné platí i pro festival. Ten se také musí posouvat a rozvíjet, odrážet dobu a lidi v ní.

Martin Dvořák, festival PRO ART, rozhovor, magazín KULT* Brno
Martin Dvořák, festival PRO ART, rozhovor, magazín KULT* Brno
Martin Dvořák

po absolutoriu Taneční konzervatoře Brno působil v souborech Laterny Magiky v Praze a Pražského komorního baletu nebo Baletu Praha. Od roku 2001 působí v zahraničí – například Volksoper Wien, Tanztheater Wien, Bern Ballett a jiné. V Česku spolupracoval jako tvůrce s Operou Národního divadla v Praze, Baletem DFXŠ v Liberci nebo s Filharmonií Brno a SOČR. V roce 2004 spoluzaložil ProART Festival a ProART Company. Vystudoval Anton Bruckner Privatuniversität v Linci. Jeho choreografická tvorba byla uvedena v Paříži, Římě, Pise, Londýně, Vídni, Budapešti, Bonnu, Nairobi, Soulu, Jeruzalémě.

Celoroční předplatné magazínu KULTINO* Brno

Roční předplatné

4x do roka do vaší poštovní a e-mailové schránky

Mohlo by vás zajímat

Top
Rozhovor
Film
Když byl kvůli špatné statice budovy uzavřen hlavní sál Univerzitního...
Top
Rozhovor
Volný čas
Klára Vodičková Nevečeřalová je kočičí psycholožka, která se tréninku...
Top
Rozhovor
Jídlo & pití
V historických prostorách Zemanovy kavárny a cukrárny v Brně se mísí...
Top
Rozhovor
Film
Oba studovali JAMU, oba patří mezi nejoblíbenější české herce. A oba...