Je něco, co vám v Brně chybí? Navrhněte to. Dáme na vás

Rozhovor s koordinátorkou participace obyvatel Petrou Filip
Brněnský participativní rozpočet Dáme na vás, rozhovor, magazín KULTINO*Brno
Ostatní

Brňané a Brňanky navrhují a vybírají projekty. Město je realizuje. O čem je řeč? O brněnském participativním rozpočtu Dáme na vás, jehož 8. ročník se právě nachází ve fázi podávání projektů. I pro tento ročník město vyčlenilo částku 35 milionů korun s pětimilionovou hranicí na jeden projekt. Nápady na něco prospěšného pro Brno lze předkládat do poloviny května. Vyzpovídali jsme proto koordinátorku participace obyvatel Petru Filip.

Jaké typy projektů mohou obyvatelé Brna předkládat do participativního rozpočtu Dáme na vás?

Každý rok se sejde několik návrhů na výstavbu nových nebo opravu stávajících hřišť pro děti či sportovišť obecně. Často se objevují také projekty na realizaci cyklostezek nebo v poslední době hodně oblíbených pumptracků. To jsou takové typicky participativní projekty, které Brňáci rádi navrhují. Jejich škála je ale samozřejmě pestřejší.

Jaká jsou hlavní kritéria pro přijetí projektů?

Jako hlavní bych zmínila veřejnou prospěšnost. Z projektu nemůže těžit jen jeho navrhovatel, ale široká veřejnost. Neméně důležité je, aby se nacházel v prostorách či na území, které jsou v majetku města nebo městských firem. Pokud je také v souladu se záměry či strategií města, má navrhovatel, co se týče úspěšného podávání, téměř vyhráno.

Brněnský participativní rozpočet Dáme na vás, rozhovor, magazín KULTINO*Brno

Jak vypadá samotný proces podávání projektů? A existují specifické termíny nebo podmínky, které musí zájemci splnit?

I letos je poslední možnost podat projekt 15.  května. Celý proces je jednoduchý. Navštivte stránky paro.damenavas.cz, klikněte na „Přihlásit projekt“ a systém už vás provede celým procesem. Někdy se stává, že se navrhovatelé pozastaví u tvorby rozpočtu. Určitě není dobré – vzhledem k rychle rostoucím cenám – svůj projekt podhodnocovat. Doporučila bych prohlédnout si podané návrhy z minulých let a inspirovat se. Příslušné magistrátní odbory všechny projekty posuzují, a pokud je cena nepřesná, vždy se dohodneme s navrhovatelem na úpravě. Důležité je v každém případě dodržet maximální limit 5 milionů Kč.

Kde mohou zájemci najít kontaktní místa nebo na koho se mohou obrátit při přípravě a podávání projektů?

Chtěla bych zdůraznit, ať se nebojí obrátit přímo na nás – e-mailem, telefonicky nebo při osobní návštěvě na Odboru participace na Husově 3. Všechny důležité kontakty naleznou na našich stránkách. Spolupracujeme také s pobočkami KJM, které především ve finálovém hlasování využívají hlavně senioři.

Brněnský participativní rozpočet Dáme na vás, rozhovor, magazín KULTINO*Brno
Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole - Dokončený projekt

Jak probíhá hlasování o projektech a které důležité termíny a postupy by měli občané znát?

Hlasujeme jako každý rok od 1. do 30. listopadu. Hlasovat mohou všichni občané města starší 18 let s trvalým pobytem. Vůbec nejjednodušší způsob je hlasovat na našich stránkách, ale lze tak učinit i osobně v knihovnách, u nás v kanceláři nebo třeba při setkáních na stáncích Dáme na vás, která každoročně v listopadu pořádáme na náměstí Svobody nebo na České.

Jaký dopad měly již realizované projekty na komunitu a město od zahájení iniciativy v roce 2017?

Troufám si tvrdit, že jedině pozitivní. Za celou dobu bylo dokončeno už 44 projektů a další se právě realizují. Na březen je naplánováno slavnostní otevření koniklecového chodníčku na Kamenném vrchu, kam bych všechny ráda pozvala na výlet přivítat jaro. Zmínit bych ale chtěla i stmelující efekt, který participativní rozpočet má. Někteří z navrhovatelů zvládnou pro svou věc nadchnout nemálo lidí, zvláště když se jedná o projekt týkající se konkrétní městské části. To jsme pak svědky nejrůznějších sousedských akcí a setkání.

Můžete zmínit některé další projekty, které byly úspěšně realizovány díky financování z participativního rozpočtu Dáme na vás?

Velkou oblibu si získaly už zmíněné pumptrackové dráhy, které naleznete v Bosonohách, Medlánkách nebo třeba v Bystrci. Na Lesné zase vznikla vůbec nejdelší skluzavka v Brně. Vysadily se stromy, brněnské ulice rozzářily obří malby, tzv. muraly. Z neinvestičních projektů zase můžeme zmínit projekt Včely do Brna, díky kterému nyní vzniká publikace pro žáky prvního stupně základních škol a pořádají se nejrůznější vzdělávací akce.

Na začátku roku 2017 město spustilo první ročník participativního rozpočtu Dáme na vás, kdy mohli jeho občané poprvé rozhodnout o části rozpočtu. Další ročníky ukázaly, že lidé mají o participaci zájem a chtějí využívat možnosti rozhodovat o městských projektech. Do dnešního dne bylo podáno 960 nápadů, do hlasování o finálových projektech se zapojilo přes 100 tisíc občanů a zatím 44 z celkového počtu 79 vítězných projektů bylo úspěšně zrealizováno.

Web: paro.damenavas.cz

Celoroční předplatné magazínu KULTINO* Brno

Roční předplatné

4x do roka do vaší poštovní a e-mailové schránky

Mohlo by vás zajímat

Rozhovor
Bydlení
Chystáte se na novou kuchyň, obývák nebo rovnou na celý nový domov...
Rozhovor
Byznys
Úspěšně podnikat zdaleka nemusejí jen lidé středního a vyššího věku...
Rozhovor
Bydlení
V době, kdy úrokové sazby začínají jít dolů, mnozí přemýšlejí, zda...
Rozhovor
Byznys
Brněnská společnost ValmaX Led Eco, jež se zabývá projektováním a...