Radka Třeštíková citlivě vypráví o hledání odvahy

Radka Třeštíková, autorka výrazných bestsellerů současnosti, vydává svou osmou knihu

Kde jsi, když nejsi,Radka Třeštíková, Motto, recenze, knihy, books, magazín KULT* Brno
Knihy

Kde jsi, když nejsi je beletristickým románem jedné z nejznámějších českých spisovatelek Radky Třeštíkové. Vyšel na začátku června jako její již osmé dílo a brzy se stal nejprodávanější knihou daného měsíce. Rozporuplný příběh, který dokáže být svým námětem čtenářům velmi blízký, balancuje na tenké hranici mezi touhou po nezávislosti a současnou neschopností se skutečně osamostatnit.

Kde jsi, když nejsi je příběhem o  pomalu se rozpadajícím vztahu mezi dvěma lidmi, jehož ústřední postavou je sedmatřicetiletá Dagmar, která se z něj marně snaží najít cestu ven. Přes veškerou nespokojenost, únavu a příliš majetnické, mnohdy až bolestivé chování jejího partnera, které lze čím dál tím obtížněji omlouvat či přehlížet, však dosud nedokázala odejít. To se ovšem změní po seznámení se s jiným mužem, který je svým chováním a  způsobem života v naprostém kontrastu s jejím manželem, který své špatné stránky a tajemství úspěšně skrývá před manželčinou rodinou, svými přáteli i vlastními dětmi. Dagmar se tak po letech ocitá v  momentě, kdy již není schopna vše nadále snášet, ale zároveň zjišťuje, že netuší, kdo sama je a kým by bez svého muže byla. Žije v  domě, za který platí pouze on, a  ona sama ani žádné peníze nevydělává. Nakonec se však přece jen rozhodne svého partnera opustit. Její neustávající boj s  vlastní nejistotou, nerozhodností a neschopností se z nefungujícího vztahu vymanit ji však o nově získanou svobodu možná připraví.

Kde jsi, když nejsi,Radka Třeštíková, Motto, recenze, knihy, books, magazín KULT* Brno

Vypravěčem celého příběhu je Dagmar, která chvílemi promlouvá přímo ke čtenáři. Před své odpovědi v dialozích doplňuje ty, které by raději řekla místo nich, a v průběhu celého příběhu odhaluje své opravdové, ničím nefiltrované myšlenky, obavy a úvahy, což působí velice autenticky a Dagmar tím čtenářům umožňuje lépe se vcítit do její životní situace. Současně toto odkrytí myšlenek zvýrazňuje její často až přílišnou naivitu, ústupnost, neschopnost dělat si věci po svém anebo říct svůj názor a poté se jej pokusit prosadit. Čtenář tak pouze tuší, jaká by Dagmar mohla či chtěla být, ale zároveň si uvědomuje, že se ve skutečnosti chová naprosto odlišně. Její touha po změně je tak v silném rozporu s tím, jak poslední roky spíše jen setrvává v  jakémsi neutrálním stavu snášenlivého neštěstí.

Také čtěte
Gentleman v Moskvě, Amor Towles, recenze, knihy, books, literatura, Moskva, Rusko, epos, magazín KULT* Brno
Příběh vystihující ochotu přijmout nelehká životní úskalí s mimořádnou elegancí a důvtipem, s nimiž...

Kniha je rozdělena do třinácti kapitol, které nejdou chronologicky za sebou. Jsou řazeny přirozeně tak, jak Dagmar vypráví svůj příběh a vzpomíná si na jednotlivé okamžiky, které do něj chce zahrnout. Toto rozvržení kapitol přesto není pro čtenáře matoucí, jelikož je vypravěčka velice dobře dává do souvislostí a  odkazuje na události z minulosti či budoucnosti, které se v dané kapitole třeba ještě ani nestaly, ale pro celkovou přehlednost jsou klíčové. Předposlední kapitola je napsána z  pohledu jejího manžela, jemuž tak Dagmar shovívavě dává v  knize také prostor. Do jeho vyprávění současně skáče i jejich malá dcera, která by chtěla promluvit a hájit svou maminku, což vyznívá oddaně a roztomile. Román Kde jsi, když nejsi je napsán promyšleně a zajímavě. Příběh představuje citlivé vykreslení vyčerpávajícího a dusivého vztahu, jehož ukončení je komplikované a vyžaduje silné odhodlání a odvahu, které se však protagonistce dlouhou dobu nedostává. Ta se naopak většinu času utápí ve své nejistotě, obavách a neschopnosti, kterým se ale nakonec přece jen postaví tváří v tvář. Přestože námět není sám o sobě nijak inovativní a mohlo by se zdát, že byl již vyčerpán, Radka Třeštíková jej dokázala představit poutavým a neotřelým způsobem.

Kde jsi, když nejsi,Radka Třeštíková, Motto, recenze, knihy, books, magazín KULT* Brno
Kde jsi, když nejsi,Radka Třeštíková, Motto, recenze, knihy, books, magazín KULT* Brno

Hodnocení: 75%

Kde jsi, když nejsi
Radka Třeštíková
400 stran
Motto, 2023

Magazín KULTINO*. Máte předplaceno?

Máte předplaceno?

Další číslo vám neunikne – magazín KULTINO* vám 4x do roka doneseme až pod nos do vaší poštovní a e-mailové schránky.
A k tomu navíc volné vstupenky, extra bonusy a další rozmazlování našich podporovatelů.

Mohlo by vás zajímat

Top
Recenze
Knihy
Neil Richard MacKinnon Gaiman je proslulý britský autor povídek, knih...
Recenze
Divadlo
Janáčkova opera vzdala hold Bedřichu Smetanovi a uvedla 2. února 2024...
Recenze
Knihy
Hra o trůny , či spíše sága Píseň ledu a ohně , je fenomén, který v...
Top
Recenze
Film
Sex, masturbace a sledování pornografie v souvislosti se starými lidmi...