Článek

Jak vzniká kniha? Pojďte se s námi podívat do světa nakladatelských domů

Jak vzniká kniha, knihy, výroba knihy, nakladatelství, magazín KULT* Brno
Knihy

Zajímalo vás někdy, jak se z pouhého rukopisu stane skutečná kniha, kterou si následně můžete koupit v knihkupectví? Celý proces zahrnuje několik stěžejních fází. Způsob, jakým kniha vzniká, se s vývojem moderních technologií výrazně proměnil, ovšem určité prvky přetrvávají.

Základem každé knihy je rukopis, který následně autor nabízí příslušnému nakladatelství. Důležité je, aby se na knižním trhu dobře orientoval a měl představu o tom, kterému nakladatelskému domu jeho dílo odpovídá svým žánrem i charakteristikou. V této fázi dochází k  recenzování textu, kdy nakladatelství zvažuje, zda rukopis se svým námětem odpovídá zájmu potenciálních čtenářů na daném trhu, a má tudíž smysl se mu dále věnovat. Pokud tomu tak je, dochází k podepsání smlouvy mezi nakladatelstvím a autorem.

Jak vzniká kniha, knihy, výroba knihy, nakladatelství, magazín KULT* Brno

Dílo poté vstupuje do druhé fáze, jež zahrnuje celou řadu rozmanitých redakčních úprav. Zde hrají významnou roli především odborný redaktor a korektor. Klíčovým úkolem odborného redaktora je zajištění plynulosti celého textu, jeho srozumitelnosti pro čtenáře a celkové soudržnosti mezi textem a  následnými grafickými úpravami. Dále se redaktor věnuje opravě veškerých gramatických a  stylistických nedostatků, na čemž spolupracuje s korektorem. Poté přicházejí na řadu grafici. Ti se zabývají sazbou textu a tzv. lámáním knihy, které představuje její konečný vzhled. Společně s grafickým zpracováním bývá text v této části produkce doplněn také o ilustrace, pokud jsou součástí knihy.

Jak vzniká kniha, knihy, výroba knihy, nakladatelství, magazín KULT* Brno

Posléze probíhají závěrečné úpravy v  podobě autorských a redakčních korektur. Autor zpravidla vyznačuje opravu jak přímo do samotného textu, tak na okraje jednotlivých stránek, a má také možnost připojit k úpravám svůj komentář. Původní text je v  tuto chvíli v  sazebním programu nakladatelství, a  proto se tyto korektury zanášejí ručně do vytištěného textu nebo elektronicky do souboru PDF. Před odesláním knihy do tisku dochází k opětovnému pročítání textu odborným redaktorem a  korektorem, aby se doladily poslední možné nedostatky.

Také čtěte
Celý den drobně prší,Výbor z deníků 1920–1937, Jaroslav Foglar, Roman Šantora, Jan Šulc, recenze, magazín KULT* Brno
Tahle kniha primárně osloví spíše starší čtenáře/badatele, kteří na příbězích legendárního...

Výstupem této fáze je tzv. sloupcová a stránková korektura. Stránková korektura již představuje závěrečnou formu knihy. Nakonec získá vznikající kniha svou obálku a teprve nyní se rozhodne o jejím finálním názvu, jelikož ten musí být v  souladu jak obsahem, tak i  s  podobou obálky a  celkovou grafickou úpravou. Výsledek poté zašle nakladatelský dům k  vytištění. Samotný tisk trvá zpravidla několik dní v závislosti na jejím rozsahu, druhu vazby a celkovém nákladu. Vytištěné stránky potřebují před vložením do vazby na pár dní uložit, aby se zabránilo jejich případnému zvlnění. Poté se kniha zaveze do vybraných distribučních skladů, které je rozešlou do příslušných knihkupectví. V okamžiku, kdy kniha vznikne, se jí ujímá marketingové a  PR oddělení, jehož cílem je spolu s autorem zajistit její úspěšný prodej.

Jak vzniká kniha, knihy, výroba knihy, nakladatelství, magazín KULT* Brno

Mohlo by vás zajímat

Recenze
Divadlo
Divadlo Bolka Polívky prožívá turbulentní rok. Nejprve ho na Jakubáku...
Článek
Film
Italská kinematografie proslula v průběhu své bohaté historie nejen...
Článek
Festival
Ocenění Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a...
Recenze
Divadlo
Když se řekne Bastard, tak si nejen pamětníci Městského divadla Brno...