Zpověď farářky dává nahlédnout do jejího křehkého nitra

Martina Viktorie Kopecká dává v nebývale otevřené zpovědi nahlédnout do svého vnitřního světa

Martina Viktorie Kopecká, Zpověď farářky, recenze, Mladá Fronta, Albatros,magazín KULT* Brno
Knihy

Martina Viktorie Kopecká je farářkou Církve československé husitské, terapeutkou a jednou z nejznámějších českých duchovních. Po Deníku farářky přichází se Zpovědí farářky, v níž se svěřuje se svými myšlenkami, názory a cestou, na které našla samu sebe a své poslání.

Ve Zpovědi farářky se Martina Viktorie Kopecká vyznává ze své pravdy, úvah i  pochybení, a  to s neobyčejnou citlivostí a otevřeností, která vás přiměje uvažovat o světě kolem sebe mnohem přívětivějším způsobem. Kniha je rozdělena do osmi kapitol, které zachycují klíčové okamžiky autorčina života, které ovlivnily její vnímání církve, víry i světového dění.

Také čtěte
Alan Rickman: Deníky, Alan Rickman,  Literatura světová, Literatura faktu, Biografie a memoáry, Recenze, magazín KULT* Brno
Alan Rickman, to není jen Severus Snape. Je to také Tybalt v Romeovi a Julii, šerif z Nottinghamu v...

Role zpovědníka se ujal herec Tomáš Novotný, který se s farářkou setkával v  kostele, kapli a  dokonce i  v  pivnici, přičemž všude tam vedli dlouhé rozhovory. Kopecká otevírá knihu vyprávěním o své účasti v oblíbené televizní taneční soutěži StarDance v  roce 2021. Vzpomíná, jak složité pro ni bylo tuto nabídku přijmout z  hlediska své příslušnosti k církvi i nepředvídatelných reakcí veřejnosti na účast farářky v  zábavné programu. Sama za sebe však měla jasno – chtěla se naučit tančit.

Martina Viktorie Kopecká, Zpověď farářky, recenze, Mladá Fronta, Albatros,magazín KULT* Brno

Tato konkrétní událost zcela vystihuje její uvažování i způsob, jakým je kniha napsána. S láskou, neochvějnou vnitřní pravdou, odvahou a  nejvyšší možnou ohleduplností k  ostatním. Odkrývá svou velice citlivou povahu, která je současně také silná a odhodlaná sloužit Bohu i lidem a inspirovat ke konání dobra. Obohacující jsou zejména pasáže, v  nichž farářka hovoří o  tématech ve spojení s  životem v církvi kontroverzních, jako jsou postavení žen ve společnosti, rozhodnutí ženy stát se matkou anebo děti nemít, homosexualita a sňatky stejnopohlavních párů a  podobně.

Také čtěte
Náhradník,  Princ Harry, Spare, recenze, magazín KULT* Brno
Jen málokterá biografie vzbuzuje tak rozporuplné reakce, vášnivé diskuze i jízlivé poznámky jako ta...

Kopecká jednotlivá témata nejprve interpretuje z  pohledu Bible, avšak s  důrazným vysvětlením dobového kontextu a  uvažování tehdejší společnosti. Následně k tomuto vysvětlení připojí také svůj osobní, velice otevřený, vřelý a  osvobozující názor. V  rámci komplikovaných otázek dnešní společnosti vyzdvihuje potřebu neustálého vzdělávání se, studování a hledání vzájemného porozumění a pochopení pro témata, s nimiž se lidé setkávají stále častěji, a  je z  toho důvodu potřeba, aby na ně dokázala odborně a  adekvátně odpovídat také církev.

Martina Viktorie Kopecká, Zpověď farářky, recenze, Mladá Fronta, Albatros,magazín KULT* Brno

Zpověď farářky lidským a  autentickým způsobem vykresluje cestu, na jejímž základě Martina Viktorie Kopecká nalezla zalíbení v církvi, a poté i  své místo a  poslaní duchovní představitelky. Do církevních tradic a  ustanoveného chápání přirozeně vnáší progresivnější pohled, který lépe odpovídá proměnám, jimiž společnost od vzniku Bible prošla. Svou službou protagonistka za všech okolností zdůrazňuje duchovní hodnoty lásky, spravedlnosti, míru, pokoje a naděje, které zde byly od počátku a  jsou společné pro všechny bez ohledu na vyznání.

Martina Viktorie Kopecká, Zpověď farářky, recenze, Mladá Fronta, Albatros, Martina Viktorie Kopecká, Zpověď farářky, recenze, Mladá Fronta, Albatros,magazín KULT* Brno

Hodnocení: 100%

Zpověď farářky
Tomáš Novotný, Martina Viktorie Kopecká
264 stran
Mladá Fronta, 2023

Magazín KULTINO*. Máte předplaceno?

Máte předplaceno?

Další číslo vám neunikne – magazín KULTINO* vám 4x do roka doneseme až pod nos do vaší poštovní a e-mailové schránky.
A k tomu navíc volné vstupenky, extra bonusy a další rozmazlování našich podporovatelů.

Mohlo by vás zajímat

Recenze
Knihy
Na první pohled vypadá tato kniha celkem nevinně. Se říct, že je to...
Recenze
Knihy
Organizační porno vzbuzuje pozornost už svým atraktivním názvem. Pod...
Recenze
Zábava
Jen nemálo vybájených světů se pyšní tím, že inspirovalo stovky tvůrců...
Recenze
Zábava
The Settlers je jedna z nejslavnějších sérií videoher, první díl vyšel...