Zpověď farářky dává nahlédnout do jejího křehkého nitra

Martina Viktorie Kopecká dává v nebývale otevřené zpovědi nahlédnout do svého vnitřního světa

Martina Viktorie Kopecká, Zpověď farářky, recenze, Mladá Fronta, Albatros,magazín KULT* Brno
Knihy

Martina Viktorie Kopecká je farářkou Církve československé husitské, terapeutkou a jednou z nejznámějších českých duchovních. Po Deníku farářky přichází se Zpovědí farářky, v níž se svěřuje se svými myšlenkami, názory a cestou, na které našla samu sebe a své poslání.

Ve Zpovědi farářky se Martina Viktorie Kopecká vyznává ze své pravdy, úvah i  pochybení, a  to s neobyčejnou citlivostí a otevřeností, která vás přiměje uvažovat o světě kolem sebe mnohem přívětivějším způsobem. Kniha je rozdělena do osmi kapitol, které zachycují klíčové okamžiky autorčina života, které ovlivnily její vnímání církve, víry i světového dění.

Také čtěte
Alan Rickman: Deníky, Alan Rickman,  Literatura světová, Literatura faktu, Biografie a memoáry, Recenze, magazín KULT* Brno
Alan Rickman, to není jen Severus Snape. Je to také Tybalt v Romeovi a Julii, šerif z Nottinghamu v...

Role zpovědníka se ujal herec Tomáš Novotný, který se s farářkou setkával v  kostele, kapli a  dokonce i  v  pivnici, přičemž všude tam vedli dlouhé rozhovory. Kopecká otevírá knihu vyprávěním o své účasti v oblíbené televizní taneční soutěži StarDance v  roce 2021. Vzpomíná, jak složité pro ni bylo tuto nabídku přijmout z  hlediska své příslušnosti k církvi i nepředvídatelných reakcí veřejnosti na účast farářky v  zábavné programu. Sama za sebe však měla jasno – chtěla se naučit tančit.

Martina Viktorie Kopecká, Zpověď farářky, recenze, Mladá Fronta, Albatros,magazín KULT* Brno

Tato konkrétní událost zcela vystihuje její uvažování i způsob, jakým je kniha napsána. S láskou, neochvějnou vnitřní pravdou, odvahou a  nejvyšší možnou ohleduplností k  ostatním. Odkrývá svou velice citlivou povahu, která je současně také silná a odhodlaná sloužit Bohu i lidem a inspirovat ke konání dobra. Obohacující jsou zejména pasáže, v  nichž farářka hovoří o  tématech ve spojení s  životem v církvi kontroverzních, jako jsou postavení žen ve společnosti, rozhodnutí ženy stát se matkou anebo děti nemít, homosexualita a sňatky stejnopohlavních párů a  podobně.

Také čtěte
Náhradník,  Princ Harry, Spare, recenze, magazín KULT* Brno
Jen málokterá biografie vzbuzuje tak rozporuplné reakce, vášnivé diskuze i jízlivé poznámky jako ta...

Kopecká jednotlivá témata nejprve interpretuje z  pohledu Bible, avšak s  důrazným vysvětlením dobového kontextu a  uvažování tehdejší společnosti. Následně k tomuto vysvětlení připojí také svůj osobní, velice otevřený, vřelý a  osvobozující názor. V  rámci komplikovaných otázek dnešní společnosti vyzdvihuje potřebu neustálého vzdělávání se, studování a hledání vzájemného porozumění a pochopení pro témata, s nimiž se lidé setkávají stále častěji, a  je z  toho důvodu potřeba, aby na ně dokázala odborně a  adekvátně odpovídat také církev.

Martina Viktorie Kopecká, Zpověď farářky, recenze, Mladá Fronta, Albatros,magazín KULT* Brno

Zpověď farářky lidským a  autentickým způsobem vykresluje cestu, na jejímž základě Martina Viktorie Kopecká nalezla zalíbení v církvi, a poté i  své místo a  poslaní duchovní představitelky. Do církevních tradic a  ustanoveného chápání přirozeně vnáší progresivnější pohled, který lépe odpovídá proměnám, jimiž společnost od vzniku Bible prošla. Svou službou protagonistka za všech okolností zdůrazňuje duchovní hodnoty lásky, spravedlnosti, míru, pokoje a naděje, které zde byly od počátku a  jsou společné pro všechny bez ohledu na vyznání.

Martina Viktorie Kopecká, Zpověď farářky, recenze, Mladá Fronta, Albatros, Martina Viktorie Kopecká, Zpověď farářky, recenze, Mladá Fronta, Albatros,magazín KULT* Brno

Hodnocení: 100%

Zpověď farářky
Tomáš Novotný, Martina Viktorie Kopecká
264 stran
Mladá Fronta, 2023

Magazín KULTINO*. Máte předplaceno?

Máte předplaceno?

Další číslo vám neunikne – magazín KULTINO* vám 4x do roka doneseme až pod nos do vaší poštovní a e-mailové schránky.
A k tomu navíc volné vstupenky, extra bonusy a další rozmazlování našich podporovatelů.

Mohlo by vás zajímat

Top
Recenze
Knihy
Neil Richard MacKinnon Gaiman je proslulý britský autor povídek, knih...
Recenze
Divadlo
Janáčkova opera vzdala hold Bedřichu Smetanovi a uvedla 2. února 2024...
Recenze
Knihy
Hra o trůny , či spíše sága Píseň ledu a ohně , je fenomén, který v...
Top
Recenze
Film
Sex, masturbace a sledování pornografie v souvislosti se starými lidmi...